Onderwijs

About us

Visie

Ons uitgangspunt in het dagelijks handelen zijn onze kernwaarden: betrokkenheid, respect, veiligheid, eigenheid, (gast)vrijheid.

We zijn als leerkrachten, kinderen en ouders betrokken op elkaar. We hebben een gezamenlijk belang: namelijk het welbevinden en de positieve ontwikkeling van de kinderen. We hebben respect voor onszelf, de ander en de omgeving. Veiligheid is een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Iedereen is anders en draagt in zijn of haar eigen eigenheid bij aan de ontwikkeling van zichzelf en de ander. Door een positieve cultuur voelt iedereen zich veilig en welkom in onze school.

Missie
Op alle bovengenoemde thema’s werken we aan een stevige basis. De missie van de Looschool is: De BASIS op orde  

Kanjertraining

Op de Looschool wordt er in elke groep kanjertraining gegeven. Dit volgens de methode Kanjertraining. Elke leerkracht is hiervoor geschoold en er is op school een kanjercoördinator die het eerste aanspreekpunt is voor leerkrachten en ouders.

Kanjertraining wordt verder ook gebruikt als rode draad door de hele dag heen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe wordt er tegen elkaar gesproken? Hoe kun je op een goede manier voor jezelf opkomen en hoe kun je op een goede manier laten weten dat je het ergens  niet mee eens bent. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen en waar elke dag ook aan gewerkt wordt.

_se81481_thema_2_situatie_3.jpg
_se81027_algemeen_situatie_4.jpg
_se81101_thema_1_situatie_3.jpg
_se80722_thema_4_situatie_3.jpg

Meer weten?

Lees meer over de rol van ouders op De Looschool